Panchakot 207

श्रीनेपालआमाअष्टोत्तरसत अर्चनावली

श्रीनेपालआमाअष्टोत्तरसत अर्चनावली

१. ॐ सिद्धिप्रदायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
२. ॐ बुद्धिप्रदायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
३ ॐ भुक्तिप्रदायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४ ॐ मुक्तिप्रदायिन्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५. ॐ मन्त्रमूत्र्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६ ॐ ज्ञानभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७ ॐ वीरभूम्यै नेपालजनन्यै नमः
८ ॐ पुण्यभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
९ ॐ यज्ञभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१० ॐ तपोभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
११. ॐ सिद्धभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१२ ॐ शान्तिभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१३ ॐ सम्मृद्धिभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१४ ॐ व्यासभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१५ ॐ वेदात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१६. ॐ पौराणात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१७ ॐ ऋषिजनपूजितायै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
१८ ॐ मुनिजनसेवितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
१९ ॐ सुरासुरवन्दितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
२० ॐ सदा–सु–प्रशन्नायै नेपालजनन्यै  नमः
२१ ॐ सर्वावयवसौन्दर्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
२२. ॐ सप्तगण्डकिविभूषितायै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
२३ ॐ शैलजासंस्थितायै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
२४ ॐ पर्वतमाला–मण्डितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
२५ ॐ श्रीदेवात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
२६ ॐ धन–धान्यपूर्णायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
२७ ॐ विविध–विचित्र–वनौषधिधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
२८ ॐ विवध–विचित्र–वृक्षात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
२९ ॐ विविध–विचित्र–फलात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
३० ॐ सर्वसुखप्रदायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
३१. ॐ धर्मवीरशान्ताद्यनन्तस्वरुपायै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
३१ ॐ श्रीगजेन्द्रमोक्ष–देवघट्ट–रुरु–बराह–मुक्तिक्षेत्रादिधामधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
३२ ॐ निर्भmर–झर्झर–वापी–कूप–जल–मूल–देवनदी–महानद्यादिधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
३३. ॐ राजर्षि–देवर्षि–व्रह्मर्षि–सु–पूजितायै  श्रीनेपालजनन्यै नमः
३४ ॐ .वसुन्धरायै वनमालाविभूषितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
३५. ॐ सर्वसिद्धिदात्र्यै कमलवासिन्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
३६.. ॐ श्रीब्रह्म–विष्णु–शिवात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
३७ ॐ अन्नपूर्ण–सगरमाथा–धवलादिहिमाद्रिधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै  नमः
३८. ॐ श्रीशालिग्राम–प्रकटीकृत–वैभवायै विश्वार्चितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
३९. ॐ व्यास–वाल्मीकि–कविकोविद–शिष्टाप्तजनमान्यायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४०. ॐ बुद्ध–जनक–जानकीप्राकट्यै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४१. ॐ श्रीगण्डकिविभूषितायै शालग्रामात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४२. ॐ श्रीगण्डर्षि–शालङ्कायन–मार्कण्डेयात्रि–विश्वामित्र–तप पूतायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४३. ॐ श्रीगजेन्द्रगतिदायिन्यै विश्ववन्दितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४४ ॐ स्वस्थानीश्रीपञ्चमहालक्ष्मीविशिष्टायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४५ ॐ सगरमाथामुकुटमण्डितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४६ ॐ वीर–विराट–भरतादिराज सेवितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४७ ॐ सुखप्रदायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४८ ॐ सप्तकौशिकिसिञ्चितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
४९ ॐ पुलस्त्यपुलहसेवितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५० ॐ गोरक्षवरदायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५१ ॐ अनन्तसम्पदासम्पन्नायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५२ ॐ अनेकमठ–मन्दिर–धाम–दिव्यधामेश्वरार्चितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५३ ॐ वैदिक–धर्म–धारिण्यै व्रह्मविद्यायै श्रीभूवैकुण्ठस्वरुपिण्यै श्रीनेपालजनन्यैै नमः
५४ ॐ विश्ववन्दित तीर्थरत्नायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५५ ॐ रत्नगर्भायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५६ ॐ पाङ्पर्वतोद्भवायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५७ ॐ श्रीनेमुनिपालितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५८ ॐ प्रकृतिमनोहरिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
५९ ॐ हिमगिरिहरिताद्रिसमतलस्वरुपिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६० ॐ चतुर्विशत्युतरशत–भाषासम्भाषिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६१ ॐ अनेकवर्णाश्रम–समन्वितसनातनायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६२ ॐ श्रीदेवभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६३ ॐ श्रीशान्तिक्षेत्रसमलङ्कृतायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६४ ॐ गण्डकी–वाग्मती–कोश्यादिनदिसुशोभितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६५ ॐ लवकुशजन्मदात्रीवीरमातृभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६६ ॐ अनेकग्रामपुरनगरशोभितायैश्रीनेपालजनन्यै नमः
६७ ॐ अनेकवन–उपवन–वासिन्यै–सस्यौषधीस्वरूपायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६८ ॐ हिमभूधरसौन्दर्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
६९ ॐ तीर्थम®यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७० ॐ श्रीविष्णुपादुका–श्रीमनकामनासहितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७१ ॐ सस्यशालिन्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७२. ॐ प्रजावत्सलायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७३. ॐ शेषशयन–इचंगु–विशंखु–चतुर्विधनारायणसमाश्रितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७४ ॐ पार्वती–गार्गी–भृकृट्यादिस्वरूपायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७५. ॐ भगवत्यादिशक्तिपीठधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७६. ॐ वेगनाशादिसरोवरात्मिकायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७७. ॐ सूर्य–चन्द्र–सिद्धि–जलविघ्नविनायकादिप्रार्थितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७८. ॐ काल–वेताल–आकाश–रुरु–वटुक–पचली–भैरवादि–संपूजितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
७९. ॐ कुम्भेश्वर–धनेश्वर–सिद्धेश्वर–भिमेश्वर–कुशेश्वर–जलेश्वर–कालेश्वरादिधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८०. ॐ राज्ञी–सिद्धि–पञ्चा–जया–रत्ना–गङ्गा–धनुष–सागरादिपुष्करिणी धारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८१. ॐ श्रीदेवतात्मभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८२ ॐ श्रीभू–वैकुण्ठस्वरुपिण्यैै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८३ ॐ गोसाईदामोदरादिशतसहस्रोत्तरकुण्डधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८४ ॐ श्रीपञ्चकोट–सर्वसिद्धिधामधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८५ ॐ वैदिक–धर्मधारिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८६ ॐ श्रीधवलागिरौ हमुमते संजीवनीप्रदात्रे श्रीनेपालजनन्यै नमः
८७ ॐ दशरथ–विदेह–सम्बन्धाच्छ«ीनेपालभारतमैत्रीभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८८ ॐ श्रीगण्डकी–गौवद्र्धन–गोसंरक्षितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
८९ ॐ श्रीसीतारामसम्बन्धात्कृत भू–वैकुण्ठभूम्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
९०. ॐ रविशशिशोभितध्वजायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
९१. ॐ पर्यटनप्रवद्र्धनात्मिकायै भू–सौन्दर्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
९२ ॐ अतिथिजनाल्हाददात्र्यै श्रीनेपालजनन्यै नमः
९३ ॐ वीरवीराङ्गनार्चितायै श्रीनेपालजनन्यै नमः
९४ ॐ मेचि–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
९५. ॐ कोशी–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
९६ ॐ सगरमाथा–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
९७ ॐ जनकपुर–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
९८ ॐ नारायणी–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
९९ ॐ बाग्मती–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०० ॐ गण्डकी–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०१ ॐ लुम्बिनि–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०१ ॐ धवलागिरी–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०२ ॐ राप्ती–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०३ ॐ भेरी–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०४ ॐ सेती–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०५ ॐ कर्णाली–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०६ ॐ महाकाली–अञ्चलसंस्थितायै प्रकटीकृतवैभवायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०७ ॐ श्रीगजेन्द्रमोक्ष–पञ्चकोट–पञ्चमहालक्ष्मीप्रकाशायै प्रवद्र्धितविश्ववैभवायै श्रीमुक्तिनाथबाबार्चितायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः
१०८. ॐ श्रीमहालक्ष्मी–सम्पल्लक्ष्मी–श्रीभोगलक्ष्मी–श्रीज्ञानलक्ष्मी–श्रीमोक्षलक्ष्मी–श्रीमुक्तिनाथपरिवारसमन्वितायै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमः

ॐ श्रीचतुर्दशअञ्चल–पञ्चसप्ततिजनपदवासिन्यै–विविधविचित्र–प्रकृतिसंपुजितायै नानाविध–मठ–मन्दिर–देवस्थस्थल–शक्तिपीठ–श्रीपीठधारिण्यै नेपालीजनानां सर्वदुःखदारिद््रयध्वंसिन्यै दयाश्रद्धास्वरुपिण्यै श्रीनेपालजनन्यै नमो नमःSwami Kamalnayanacharya
Shree Ji Maharaj
(Shree Muktinath Peethadhish)

Born: 24 May 1966 (1966-05-24)
Baglung, Nepal

Titles/honours: Ananta Shree Vibhushit
Peethadhish of Muktinath Temple
Akhandajyoti Baba Anantashree.

Guru : Swami Shadacharya