Trust

अखण्डज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटवल ट्रष्ट

आफ्ना वैकुण्ठवासी आचार्यबाट संस्थापित विश्व वैदिक सनातन समाज र संस्कृतिको धरोहर मठमन्दिर एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक तीर्थस्थलहरूको दिगो संरक्षण र संवरधन गर्नका निमित्त श्रीमुक्तिनाथबाबाज्यूको सत्सङ्कल्पमा २०५७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा विधिवत् दर्ता भई श्रीअखण्डज्योतिबाबा स्वामीश्रीजी च्यारिटेवल ट्रष्ट नामक सेवामूलक धार्मिक संस्थाको रूपमा स्थापना भएको हो ।

श्रद्धेय श्रीमुक्तिनाथबाबाज्यूले राष्ट्रिय सम्पदा, संस्कृति, प्राकृतिक जैविक विविधता र राष्ट्रियतालाई संरक्षण र संवर्धन गर्न “आफ्नो देश आफै बनाउ” भन्ने सत्सङ्कल्पका साथ ट्रष्टको मूलभूत  लक्ष्य प्राप्तिका लागि शंखघोष गर्नुभएको छ ।

Ø  नेपालका समस्त पवित्र तीर्थस्थल , नदीनाला, प्रदूषणमुक्त बनाउन , मठ-मन्दिरको संरक्षण, जिर्णोद्धार र दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग गरी धार्मिक पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन एवं चिकित्सा पर्यटनको लागि गन्तव्यस्थलको रूपमा विस्तार गर्न गराउन स्थानीय जनता, समुदाय, सरकारी गैरसरकारी सामाजिक सँघ-सँस्था , अन्तराष्ट्रिय सँघ-सँस्थासँग मिलेर साझेदारी र सहकार्यका लागि पहल गर्ने ।

Ø  नेपालका प्राकृतिक धार्मिक , साँस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधता एवं जडिबुटी लगायत पर्यावरण र देवीदेवताहरूको वासस्थल हिमालय पर्वतको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट आइपर्ने विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न गराउन स्थानीय जनता, समुदाय, सरकारी-गैरसरकारी सामाजिक सँघ-सँस्था , अन्तराष्ट्रिय सँघ-सँस्थासँग मिलेर साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।

 

 

 

आफ्ना वैकुण्ठवासी आचार्यबाट संस्थापित विश्व वैदिक सनातन समाज र संस्कृतिको धरोहर मठमन्दिर एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक तीर्थस्थलहरूको दिगो संरक्षण र संवरधन गर्नका निमित्त श्रीमुक्तिनाथबाबाज्यूको सत्सङ्कल्पमा २०५७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा विधिवत् दर्ता भई श्रीअखण्डज्योतिबाबा स्वामीश्रीजी च्यारिटेवल ट्रष्ट नामक सेवामूलक धार्मिक संस्थाको रूपमा स्थापना भएको हो ।

श्रद्धेय श्रीमुक्तिनाथबाबाज्यूले राष्ट्रिय सम्पदा, संस्कृति, प्राकृतिक जैविक विविधता र राष्ट्रियतालाई संरक्षण र संवर्धन गर्न “आफ्नो देश आफै बनाउ” भन्ने सत्सङ्कल्पका साथ ट्रष्टको मूलभूत  लक्ष्य प्राप्तिका लागि शंखघोष गर्नुभएको छ ।

Ø  नेपालका समस्त पवित्र तीर्थस्थल , नदीनाला, प्रदूषणमुक्त बनाउन , मठ-मन्दिरको संरक्षण, जिर्णोद्धार र दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग गरी धार्मिक पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन एवं चिकित्सा पर्यटनको लागि गन्तव्यस्थलको रूपमा विस्तार गर्न गराउन स्थानीय जनता, समुदाय, सरकारी गैरसरकारी सामाजिक सँघ-सँस्था , अन्तराष्ट्रिय सँघ-सँस्थासँग मिलेर साझेदारी र सहकार्यका लागि पहल गर्ने ।

Ø  नेपालका प्राकृतिक धार्मिक , साँस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधता एवं जडिबुटी लगायत पर्यावरण र देवीदेवताहरूको वासस्थल हिमालय पर्वतको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट आइपर्ने विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न गराउन स्थानीय जनता, समुदाय, सरकारी-गैरसरकारी सामाजिक सँघ-सँस्था , अन्तराष्ट्रिय सँघ-सँस्थासँग मिलेर साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।